M.O. Steiermark Tourismus/ Graz Tourismus, Dec. 2014 - kubiza